درمان واریس پا در اصفهان (لیزر واریس)

 
در جوامع امروزی و با بیشتر شدن ریسک فاکتورهای  واریس ،درمان واریس بویژه لیزر واریس پا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارمی باشد.
یکی از روشهایی که از دیرباز برای درمان واریس استفاده می شد(قبل ازمعرفی واستفاده گسترده از  لیزرواریس) جراحی بوده است .جراحی واریس دردنیای پزشکی امروزه ،جایگاه خاصی ندارد و لیزر واریس  بخوبی در این زمینه جایگزین روشهای قدیمی مانند جراحی واریس شده است. نکته مهم آنست که جراحی واریس دربسیاری ازموارد همراه باعود مجدد می باشد که لیزر واریس (درمان لیزری واریس ) اینحالت را نداشته و از سوی دیگر  لیزر واریس نیاز به بیهوشی و نیز استراحت درمنزل نیز ندارد.
ازسالها قبل که ما در کلینیک درمان واریس پا در اصفهان (کلینیک دکترمحمود هادی زاده فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی ) مشغول انجام لیزر واریس هستیم ،نتایج بسیار رضایت بخش بوده و همراه با رضایت کامل بیماران مراجعه کننده به کلینیک دکتر محمود هادی زاده برای درمان واریس پا در اصفهان (لیزرواریس پا در اصفهان) بوده است .لازم بذکراست که برای همه بیماران مبتلا به واریس  ،ما در کلینیک درمان واریس پا  از لیزر واریس پا استفاده نمی کنیم درحقیقت لیزر واریس (درمان واریس با لیزر) دربیمارانی که نارسایی وریدی آنها در سونوگرافی داپلررنگی یا سایر روشه اتایید شده باشد انجام میپذیرد البته در صورتی که نارسایی وریدی به اندازه کافی شدید باشد که نیاز به لیزر واریس داشته باشد علاوه بردرمان واریس با لیزر (لیزرواریس )، میتوان درمان اندوواسکولار (درمان داخل وریدی واریس )را با استفاده از امواج  آراف (آراف واریس ) و یا با استفاده از چسب واریس (درمان واریس با استفاده از چسب ) درمان نمود .این درمانها بطورکلی بدون نیاز به بیهوشی و جراحی بوده و بطور سرپایی انجام می شوند و نیاز به استراحت در منزل پس از درمان نیز بطور کلی وجود ندارد.